Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Practycke Van Den Spaenschen Raedt : Dat is: Clare vertooninghe dat den Raedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende Fran. Campanellam ghegeven, om de vereenighde Nederlanden wederom te brenghen onder 't gebiedt van den Coningh van Spangjen, in hare deelen ofte alreede in 't werck gestelt is, ofte noch daghelijcks in 't werck ghestelt wordt. Waer inne verscheyden swaricheden onder dese Kerckelijcke ende Politijcke beroerten, voorghevallen, levendich ende kortelijck worden voor ooghen ghestelt. Tot waerschouwinghe van alle Vrije, Vrome Nederlanders, insonderheyt der gener die in de regieringe zijn
AuthorAerssen, François van
Published[S.l.] : [S.n.], 1618
Description54 Seiten, 1 ungezähltes Blatt ; 4 : Titelholzschnitt
Annotation
In Fraktur
Annotation
Signaturformel: A-G4 (G4 Errata).
Tiele: "Dit hatelijke paskwil op de regering wordt even als het "Nootwendigh Discours" aan Aerssens toegeschreven. Titelprent de hollandse tuin, waarin drie regeringspersonen, die van de Spanjaard, buiten de tuin staande, een olijftak aannemen".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2618
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt uyt kracht vande Privilegien der Vrije Nederlanders. Anno 1618.
Bibl. ReferenceGK 2.802 ; Knuttel 2618 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 1452 ; STCN 861127161
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-406956 
Files
Practycke Van Den Spaenschen Raedt [15.93 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0