Titel / Beschreibung
Aerssen, François van: Practycke Van Den Spaenschen Raedt : Dat is: Clare vertooninghe dat den Raedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende Fran. Campanellam ghegeven, om de vereenighde Nederlanden wederom te brenghen [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618