Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Dry Artyckelen aengaende De Moderatie in de procedueren van de Inquisitie teghens de Kon. Majesteyt van Enghelants Onderdanen; in Spagnien : Op dat elc onderrecht mach zijn van den inhouden van de secrete Artijckelen, siet hier een extract van dien in Engels, ende selve van woorde te woorde overghestelt in Duytsch, ghetrocken wt de copije ghedruct by Robert Barker, Printer vande meest excell. Kon. Majesteyt. Anno 1606.
PublishedLeyden : Basson, 1609
Description4 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
Text engl. u. niederländ. in Fraktur
Annotation
STC: "An extract, in Dutch and English, of "Articles of peace, entercourse, and commerce, concluded in the names of James and Philip the third, and Albertus and Isabella" which discusses a moderation in the proceedings of the Inquisition". - Tiele: "Deze artikels werden in 1604, na de vrede tussen Engeland en Spanje gesloten, toegestaan".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1660
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Na de Copeye ghedruct. Tot Leyden, By Thomas Basson. 1609.
Bibl. ReferenceKnuttel 1660 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,817* ; STCN 860052400 ; STC (2nd ed.) 9211.4
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-406513 
Files
Dry Artyckelen aengaende De Moderatie in de procedueren van de Inquisitie teghens de Kon. Majesteyt van Enghelants Onderdanen; in Spagnien [1.44 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0