Title / Description
Dry Artyckelen aengaende De Moderatie in de procedueren van de Inquisitie teghens de Kon. Majesteyt van Enghelants Onderdanen; in Spagnien : Op dat elc onderrecht mach zijn van den inhouden van de secrete Artijckelen, siet hier een extract van dien in Engels, ende selve van woorde te woorde [...]. Leyden : Basson, 1609