Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Een Cort, ende bundich Tractaetgen, vervatende seeckere Theses off Articulen daer inne bewesen wort, Dat De Gereformeerde Kercken vande Roomsche Kercke niet affgheweecken zijn, Ende Dat sy wel doen, weygerende mette selve Kercke eenighe ghemeynschap te houden insaecken die t'Gheloove ende den Godtsdienst betreffen ; Ende Aldaer gedisputeert opden 1en. Augusti. 1607. Wten Latijne in Nederlantsche tale ghetrouwelijck overgheset, ende met consent vanden Autheur wtghegheven / Ghestelt Door Iacobvm Arminivm Doctor ende Professor inde hooghe Schole tot Leyden
AuthorArminius, Jacobus
Publisheds'Gravenhaghe : Jacobsz, 1609
Description26 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
Aus dem Lat. übers.
Annotation
KB Den Haag: "Vertaling van disputatie 21 van: Disputationes magnam partem S. theologiae complectens, publicae & privatae". - BL: "Disputatio publica, no. 22".
Tiele: "Eerste twistschriften tussen de aanhangers van Arminius en Gomarus".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1648
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: In s'Graven-Haghe, By Hillebrant Jacobssz, woonende aende Marct. Anno 1609.
Bibl. ReferenceKnuttel 1648 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,808 ; STCN 852360533
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-406506 
Files
Een Cort, ende bundich Tractaetgen, vervatende seeckere Theses off Articulen daer inne bewesen wort, Dat De Gereformeerde Kercken vande Roomsche Kercke niet affgheweecken zijn, Ende Dat sy wel doen, weygerende mette selve Kercke eenighe ghemeynschap te houden insaecken die t'Gheloove ende den Godtsdienst betreffen ; Ende Aldaer gedisputeert opden 1en. Augusti. 1607. Wten Latijne in Nederlantsche tale ghetrouwelijck overgheset, ende met consent vanden Autheur wtghegheven [8.36 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0