Title / Description
Een Cort, ende bundich Tractaetgen, vervatende seeckere Theses off Articulen daer inne bewesen wort, Dat De Gereformeerde Kercken vande Roomsche Kercke niet [...] / Ghestelt Door Iacobvm Arminivm Doctor ende Professor inde hooghe Schole tot Leyden. s'Gravenhaghe : Jacobsz, 1609