Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Cort ende metter haest by een gestelde discours op den nieuwen noyt voor desen, ghepracktiseerden Eedt, by den Heeren Burghemeesters der Stadt Leyden, hare Schutters afgevoordert : Om met fondament te spreken, ende naer waerheyt ende billicheyt te oordelen, of de Heeren Burgemeesters der Stadt Leyden vastante oorsaecke ende reeden hebbe, om hare Schutters ende Burgeren eenen nieuwen Eedt van getrouwicheyt af te vorderen, So dient voor eerst wel over woghen hoedanich den Eedt sy, ende wien den selfde wert afgevoordert
Published[S.l.] : [S.n.], 1618
Description12 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Waardgelders te Leyden".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2579
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt int Jaer 1618.
Enthält außerdem: Vragen, den Heeren Deecken ende Capiteyns der Schutterye van Leyden, voorghestelt, omme daer op te hebben haer Antwoort
Bibl. ReferenceKnuttel 2579 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1413 ; STCN 861205863
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-406455 
Files
Cort ende metter haest by een gestelde discours op den nieuwen noyt voor desen, ghepracktiseerden Eedt, by den Heeren Burghemeesters der Stadt Leyden, hare Schutters afgevoordert [3.79 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0