Title / Description
Cort ende metter haest by een gestelde discours op den nieuwen noyt voor desen, ghepracktiseerden Eedt, by den Heeren Burghemeesters der Stadt Leyden, [...] : Om met fondament te spreken, ende naer waerheyt ende billicheyt te oordelen, of de Heeren Burgemeesters der Stadt Leyden vastante oorsaecke ende reeden [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618