Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Reden-strijdt van de Ketters, gheen gheloove te houden, wt het Decreet van Constantz : Schriftelijck ghehandelt tusschen eenen Antwerpschen Jesuwyt ende / Danielem Plancium, Dienaer des goddelijcken Woordes, ende Rector der Schole van Delft. Door een Liefhebber uyt den Latijne overgheset
AuthorPlancius, Daniel
PublishedAmstelredam : Pietersz, 1609
Description2 ungezählte Seiten, 17 gezählte Seiten, 1 ungezählte Seite ; 4 : Titelholzschnitt
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Schriften tegen de Roomschen". - eindigt met een vierregelig versje en het woord Eynde.
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1662
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: t. Amstelredam, by Dirck Pietersz. inde witte Persse. Anno, 1609.
Bibl. ReferenceKnuttel 1662 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,819 ; STCN 843362650
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-406160 
Files
Reden-strijdt van de Ketters, gheen gheloove te houden, wt het Decreet van Constantz [5.89 mb]
Notice
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0