Title / Description
Reden-strijdt van de Ketters, gheen gheloove te houden, wt het Decreet van Constantz : Schriftelijck ghehandelt tusschen eenen Antwerpschen Jesuwyt ende / Danielem Plancium, Dienaer des goddelijcken Woordes, ende Rector der Schole van Delft. Door een Liefhebber uyt den Latijne overgheset. Amstelredam : Pietersz, 1609