Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Van de Beroepinghe Der Kercken-Dienaren, Ia ende Neen, Van Iohannes VVtenbogaert, Praedicant in s'Gravenhaghe : VVt zijn Boeck van 't Ampt der Overheyt in Kercklijke saecken, ende uyt zyne ghedruckte Predicatie over Joan 10, vers. 3. Cortelijck ende ghetrouwelijck ... by een ende teghen malcander ghestelt ... onpartydighe Leser mag oordelen, welck ghevoelen van beyden met den woorde Godes best over een comt
AuthorHommius, Festus
ParticipantsWtenbogaert, Johannes
Published[Den Haag] : [S.n.], 1610
Description[19] Bl. : Titelvignette, Ill. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Met het Erratum achteraan". - Dutch Pamphlets Online: "A2 letzte Zeile fängt an: vervvect".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1773
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ghedruckt in't Jaer ons Heeren, 1610.
Bibl. ReferenceKnuttel 1773 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,880 ; STCN 860486966
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-405337 
Files
Van de Beroepinghe Der Kercken-Dienaren, Ia ende Neen, Van Iohannes VVtenbogaert, Praedicant in s'Gravenhaghe [10.62 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0