Titel / Beschreibung
Hommius, Festus: Van de Beroepinghe Der Kercken-Dienaren, Ia ende Neen, Van Iohannes VVtenbogaert, Praedicant in s'Gravenhaghe : VVt zijn Boeck van 't Ampt der Overheyt in Kercklijke saecken, ende uyt zyne ghedruckte Predicatie over Joan 10, vers. 3. Cortelijck ende ghetrouwelijck [...]. [Den Haag] : [S.n.], 1610