Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Placcaet Vande Hog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, Daer by alle Inghesetenen der selver Landen, mitsgaders der Landtschappen, Steden, Dorpen ende Vlecken, aen ende onder ...behoorende, scherpelijck verboden wert, de gebannen personen, begrepen inde gevoegde Sententien, gepronuncieert binnen Vtrecht inde Maenden van Mey ende December des Jaers sesthien-hondert-elf, niet alleene in hare Huysen, Schepen, Schuyten, Wagens ofte Karren, niet te ontfangen, accommoderen, herberge[n], huysen, etc. : Maer gehouden worden ... in handen vande Justitie te leveren, Alles opte penen daer by ghestatueert. Houdende mede belofte van een recompense van hondert halve Nederlandtsche goude Rijders voor elcken ghebannen die ( ... overtredende) ghefaiseert ende in handen van de Justitie gelevert sal worden
Corporate nameRepublik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal ; Niederlande / Staten-Generaal
Publisheds'Graven-Haghe : Iacobssz, 1612
Description32 ungezählte Seiten ; 4 : Druckermarke
Annotation
In Fraktur
Annotation
Wulp: "Bij het Placcaet zijn gevoegd de Sententien".
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: IN s'Graven-Haghe, By Hillebrant Iacobssz, Drucker Ordinaris vande Hooghe ende Mog: Heeren Staten Generael. Anno 1612. - Signaturformel: A6 B-D4.
Bibl. ReferenceWulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 1296 ; STCN 853302499
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-405307 
Files
Placcaet Vande Hog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, Daer by alle Inghesetenen der selver Landen, mitsgaders der Landtschappen, Steden, Dorpen ende Vlecken, aen ende onder ...behoorende, scherpelijck verboden wert, de gebannen personen, begrepen inde gevoegde Sententien, gepronuncieert binnen Vtrecht inde Maenden van Mey ende December des Jaers sesthien-hondert-elf, niet alleene in hare Huysen, Schepen, Schuyten, Wagens ofte Karren, niet te ontfangen, accommoderen, herberge[n], huyse [9.84 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0