Title / Description
Placcaet Vande Hog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, Daer by alle Inghesetenen der selver Landen, mitsgaders der Landtschappen, [...] : Maer gehouden worden ... in handen vande Justitie te leveren, Alles opte penen daer by ghestatueert. Houdende mede belofte van een recompense van hondert [...]. s'Graven-Haghe : Iacobssz, 1612