Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Bedenckinghe Op de verantwoordinge D. Vorstij, ghedaen ende uytghegeven, over de Propositie der E. E. Heeren Curateuren, van de Universiteyt, ende Burghemeesteren der Stadt Leyden : aengaende syn beroepinge tot de Professie der H. Theologie in de voorsz. Stadt. Tot waerschouwinghe, soo van de voorsz. E.E. Heeren, als van de Ghemene Kercken / gestelt, door R. Donteclock, Dienaer des H. Evangelij
AuthorDonteclock, Reynier
PublishedDelf : Ian Andriessz, 1611
Description8 ungezählte Seiten, 50 Seiten ; 4
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Tegenschrift van No. 933 "Verantwoordinghe D. Conradi Vorstii". "Zwarigheden tegen het beroep van Conradus Vorstius te Leyden".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1857
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Delf. Gedruckt by Ian Andriessz, Boeck-vercooper aent Marckt-velt in't Gulden A.B.C. Anno 1611.
Bibl. ReferenceKnuttel 1857 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,934 ; STCN 831525169
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-405237 
Files
Bedenckinghe Op de verantwoordinge D. Vorstij, ghedaen ende uytghegeven, over de Propositie der E. E. Heeren Curateuren, van de Universiteyt, ende Burghemeesteren der Stadt Leyden [16.04 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0