Title / Description
Bedenckinghe Op de verantwoordinge D. Vorstij, ghedaen ende uytghegeven, over de Propositie der E. E. Heeren Curateuren, van de Universiteyt, ende Burghemeesteren [...] : aengaende syn beroepinge tot de Professie der H. Theologie in de voorsz. Stadt. Tot waerschouwinghe, soo van de voorsz. E.E. Heeren, als van de Ghemene [...] / gestelt, door R. Donteclock, Dienaer des H. Evangelij. Delf : Ian Andriessz, 1611