Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Naerder Vvaerschouwinghe, over sekere Verantwoordinghen D. D. Vorstii : Onlancx tot zyner verschooninghe uytghegheven ; Het inhout sal de Leser sien inde volghende pagie / Gestelt by de Dienaren des Godtlijcken Woorts inde Gemeynte J. Christi, tot Leeuwarden
PublishedLeeuwarden : van den Rade, 1611
Edition
De tvveede Editie
Description8 ungezählte Seiten, 79 Seiten ; 4 : Titelwappen
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Tegenschrift tegen de beide Verantwoordingen van Conradus Vorstius, met verscheidenen bijlagen. De opdracht (aan Prins Maurits, de Staten Generael en de Staten van Holland) is gedagtekent 19. October 1611". "Zwarigheden tegen het beroep van Vorstius te Leiden".
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Copye Gedruckt tot Leuwarden, By Abraham van den Rade, Boeckdrucker Ordinaris. 1611.
Bibl. ReferenceTiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,946 ; STCN 111052874
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-405158 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10277851-1 
Files
Notice
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0