Title / Description
Naerder Vvaerschouwinghe, over sekere Verantwoordinghen D. D. Vorstii : Onlancx tot zyner verschooninghe uytghegheven ; Het inhout sal de Leser sien inde volghende pagie / Gestelt by de Dienaren des Godtlijcken Woorts inde Gemeynte J. Christi, tot Leeuwarden. Leeuwarden : van den Rade, 1611