Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Een wonderlicke Ende vreemde Nieuwe Tijdinghe, gheschreven uyt Barbarien : hoe dat hem aldaer eenen nieuwen Coninck op-gheworpen heeft, ghenaemt Muley Hamet ben Abdela, hem Titulerende Coninck vande twee Zeen, ende vande Zanden passerende China: Opwerper, door t' bevel Gods, om vrede inde Werelt te brenghen: Gheloovighe inde Wet Gods: een strijder teghen de ongheloovighe ; Een vreemde Historie / Desen Brief is geschreven by een Christen-Coopman, die aldaer woonachtigh is, den welcken seght, selfs in persoone, met eenighe ander Christen Coopluyden, opten xij. Iulij 1612. inde Tente van desen Nieuwen Coningh gheweest heeft ... ghesproocken te hebben
PublishedDelf : Andriesz., 1612
Description8 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette, Vignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Betrifft: Konig Mulay Sidan von Marokko, Zaidan an-Nasir.
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1941
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Delf, Ghedruckt by Ian Andriesz. Boeck-vercooper aen't Marckt-velt in't Gulden A.B.C. Anno 1612.
Bibl. ReferenceKnuttel 1941 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,989 ; STCN 831526572
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-405142 
Files
Een wonderlicke Ende vreemde Nieuwe Tijdinghe, gheschreven uyt Barbarien [2.68 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0