Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Vergaderinghe Ghehouden in de Kercke van Geneven, door den weerden, Godtzaligen ende Hoochgheleerden D.D. Iohannem Calvinum : In welcke de materie van de eeuwige verkiesinghe Gods kortelijc ende klaerlijc van hem is voorgestelt, ende met ghemeyn accoort syner medebroederen ende dienaren goet ghekent ende bevesticht: wederleggende de dolinghe van eenen wtstroper der valscher leere, die onbeschaemdelijc syn fenijn hadde wtghespoghen ; Int Frans, Anno 1562 wtghegheven / ende door Conradum Mirkinium Kerckendienaer te Capelle op d'Yssel, tot dienst der Ghemeynte des Alderhoochsten, onlancx overghezet
AuthorCalvin, Jean
TranslatorMirkinius, Conradus
PublishedRotterdam : van Sambix, 1612
Description6 ungezählte Seiten, 50 Seiten ; 4 : Druckermarke
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Oude twistschriften herdrukt en op deze tijd toegepast".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1999
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Rotterdam, By Felix van Sambix, op't Steyger, 1612.
Bibl. ReferenceKnuttel 1999 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1038 ; STCN 841136386
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-405092 
Files
Vergaderinghe Ghehouden in de Kercke van Geneven, door den weerden, Godtzaligen ende Hoochgheleerden D.D. Iohannem Calvinum [15.58 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0