Title / Description
Vergaderinghe Ghehouden in de Kercke van Geneven, door den weerden, Godtzaligen ende Hoochgheleerden D.D. Iohannem Calvinum : In welcke de materie van de eeuwige verkiesinghe Gods kortelijc ende klaerlijc van hem is voorgestelt, ende met ghemeyn accoort syner medebroederen ende [...] / ende door Conradum Mirkinium Kerckendienaer te Capelle op d'Yssel, tot dienst der Ghemeynte des Alderhoochsten, onlancx overghezet. Rotterdam : van Sambix, 1612