Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Antwoort, Isaaci Casavboni Op den Brief vanden seer Door-luchtighen ende Eerwaerdighen Cardinael Perronius : Gheschreven wt den name ende van weghen den Alder-door-luchtichsten Koninck Iacobus, Koninck van groot-Britanien etc. Wt de Latijnsche Tale in onse Nederlantche Over-gheset, ende met een kleyne Voor-reden tot den Leser ver-rijckt
AuthorCasaubon, Isaac
RecipientDu Perron, Jacques Davy
ParticipantsJakob <I., England, König>
PublishedLonden : Ioannes Norton, 1612
Description50 ungezählte Seiten ; 4 : Titelwappen
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Hier wordt ook over Conradus Vorstius gesproken"."De vertaler uit in de voorrede zijn gevoelen, dat men Jacobus I. miskent, door te geloven, dat hij de partij der onverdraagzamen zou willen stijven, en dat als hij de stand van het geschil wat beter kende, hij zich zeker niet voor de Contra-Remonstranten zou verklaren".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1964
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Nae de Copije Ghedruckt tot Londen by Ioannes Norton. Drucker van den Alder-door-luchtichsten Koninck van groot Britannien. Anno M.DC.XII.
Bibl. ReferenceKnuttel 1964 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1011 ; STCN 860330079
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-405081 
Files
Antwoort, Isaaci Casavboni Op den Brief vanden seer Door-luchtighen ende Eerwaerdighen Cardinael Perronius [13.66 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0