Title / Description
Casaubon, Isaac: Antwoort, Isaaci Casavboni Op den Brief vanden seer Door-luchtighen ende Eerwaerdighen Cardinael Perronius : Gheschreven wt den name ende van weghen den Alder-door-luchtichsten Koninck Iacobus, Koninck van groot-Britanien etc. Wt de Latijnsche Tale in onse Nederlantche [...]. Londen : Ioannes Norton, 1612