Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Verklaringhe Des Doorluchtighsten Conincks van Groot Britannien, Over zyne handelingen by de Staten Generael van de Vereenichde Nederlanden, belanghende de saecke van Conradus Vorstius : overgheset uyt de Fransche in onse Nederduytsche tale
AuthorJakob <I., England, König>
PublishedLonden : Norton, 1612
Description36 ungezählte Seiten ; 4 : Titelwappen
Annotation
Aus d. Franz. übers., in Fraktur
Annotation
Tiele: "Vertaling van een bundel, waarin alle brieven van Jacobus I. over de kwestie met Conradus Vorstius ... zijn opgenomen". "Geschilschriften over het beroep van Vorstius".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1960
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Nae de copye ghedruckt tot Londen by Jan Norton, ordinaris Drucker des Conincks in uytheemsche spraken. Anno 1612.
Bibl. ReferenceKnuttel 1960 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1010 ; STCN 86032995X
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-405069 
Files
Verklaringhe Des Doorluchtighsten Conincks van Groot Britannien, Over zyne handelingen by de Staten Generael van de Vereenichde Nederlanden, belanghende de saecke van Conradus Vorstius [11.07 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0