Title / Description
Jakob <I., England, König>: Verklaringhe Des Doorluchtighsten Conincks van Groot Britannien, Over zyne handelingen by de Staten Generael van de Vereenichde Nederlanden, belanghende [...] : overgheset uyt de Fransche in onse Nederduytsche tale. Londen : Norton, 1612