Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Naerder-Bericht Ende Openinge Vande Procedvren By Den Kercken-Dienaren Remonstranten ghehouden inde teghenwoordighe Verschillen : Dienende tot nodighe Verantwoordinge op de Beschuldigingen vervat inde Remonstrantie tegens hun over ghegeven, Gedruckt int 13. ende eenige volgende bladeren vande schriftelicke Conferentie: Midtgaders Tot Nuttighe Onderrechtinge van allen Lieffhebbers van Waerheydt ende Vrede. Aende Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-vrieslandt / [Johannes Wtenbogaert]
AuthorWtenbogaert, Johannes
Publisheds'Graven-Haghe : Jacobsz., 1612
Description8 ungezählte Seiten, 116 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "hoofdzakelijk gericht tegen de Contra-Remonstranten. Uytenbogaert vermeldt dat het in 1612 gedrukt, maar eerst in Juni 1616 uitgegeven werd. Echter werd het reeds in 1612 door de Gecommitteerde Raden van Holland bij missive aan de steden rondgezonden, om als tegenwicht te dienen tegen de "onbehoorlijke handelingen" der tegenpartij ...". "Geschilschriften tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1949
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: In s'Graven-Haghe, By Hillebrandt Jacobsz, wonende aende Marckt, Anno 1612.
Bibl. ReferenceKnuttel 1949 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1001 ; STCN 852357486
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-405037 
Files
Naerder-Bericht Ende Openinge Vande Procedvren By Den Kercken-Dienaren Remonstranten ghehouden inde teghenwoordighe Verschillen [36.49 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0