Title / Description
Naerder-Bericht Ende Openinge Vande Procedvren By Den Kercken-Dienaren Remonstranten ghehouden inde teghenwoordighe Verschillen : Dienende tot nodighe Verantwoordinge op de Beschuldigingen vervat inde Remonstrantie tegens hun over ghegeven, Gedruckt int 13. ende eenige volgende bladeren [...] / [Johannes Wtenbogaert]. s'Graven-Haghe : Jacobsz., 1612