Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Schriftelicke Conferentie, Ghehovden tot Delff, den 26en. ende 27en. Februarij 1613. tusschen ses Kercken-dienaren : Om te beraden eenighe bequaeme middelen, waer door de swaricheden, voor eenige Jaren inde Kercken hier te lande ontstaen, op het alder-gevoechelickste af-gedaen, ende voort-aen goede vrede ende eenicheyt onderhouden soude connen werden
PublishedDelf : Ian Andriesz, 1613
Description36 Seiten, 1 ungezählte Seite ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Unterscheidungsmerkmal: Titelblatt, Zeile 1: Schriftelicke ; Zeile 7: eenige Jaren ; Zeile 9: af-gedaen,.
Tiele: "De conferentie had plaats op verzoek van Graaf Willem Lodewijk tussen Uytenbogaert, Grevinchoven en van der Borre aan de ene, Bogardus, Becius en Festus Hommius aan de andere zijde en leidde even weinig als de vorige tot enige uitkomst". "Delftsche Conferentie".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2056
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Delf, Ghedruckt by Ian Andriesz. Boeck-vercooper aen't Marckt-veldt in't Gulden A.B.C. Anno 1613. - Signaturformel: A-E4.
Bibl. ReferenceKnuttel 2056 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1073 ; STCN 831516542
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404953 
Files
Schriftelicke Conferentie, Ghehovden tot Delff, den 26en. ende 27en. Februarij 1613. tusschen ses Kercken-dienaren [10.03 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0