Title / Description
Schriftelicke Conferentie, Ghehovden tot Delff, den 26en. ende 27en. Februarij 1613. tusschen ses Kercken-dienaren : Om te beraden eenighe bequaeme middelen, waer door de swaricheden, voor eenige Jaren inde Kercken hier te lande ontstaen, op het alder-gevoechelickste [...]. Delf : Ian Andriesz, 1613