Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Cort Bericht Van de Redenen Om de welcke de Heeren Burghemeesteren, Raden ende Vroetschappen der stede Rotterdam Cornelium Geselium ghetrouw Dienaer Jesu Christi niet alleen van zijnen Dienst gedeporteert, maer daer en boven oock wt hare stadt hebben doen leyden : Begrepen in een seeckere Missive van de Heeren voornoemt, aen alle Vroetschappen van de Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt wtgesonden. Mitsgaders Cornelii Geselii Teghenbericht op de selve redenen insgelijcx aen de Vroetschappen voornoemt tot zijner verantwoordinge nagestiert, vervattende een cort verhael vande gheheele procedure ende handelinghe die tusschen hem ende de Magistraten voornoemt, ghepasseert is / [Cornelivs Geselivs, Bedienaer des Evangeliums vande Kruyskercke van Rotterdam]
ParticipantsGeselius, Cornelius
Published[S.l.] : [S.n.], 1612
Description21 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Enthält: Copye Vande Missive der Heeren Burgermeesteren Raden, ende Vroetschappen van Rotterdam, vervatende de redenen van het deportement, ende de uytleydinghe Cornelii Geselii. - Teghenbericht Op de Missive der Heeren Burgemeesteren, Raden, ende Vroetschappen van Rotterdam.
Tiele: "Kerkelijke geschillen te Rotterdam".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1977
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Anno 1612.
Bibl. ReferenceKnuttel 1977 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1019 ; STCN 861032748
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404916 
Files
Cort Bericht Van de Redenen Om de welcke de Heeren Burghemeesteren, Raden ende Vroetschappen der stede Rotterdam Cornelium Geselium ghetrouw Dienaer Jesu Christi niet alleen van zijnen Dienst gedeporteert, maer daer en boven oock wt hare stadt hebben doen leyden [6.18 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0