Titel / Beschreibung
Cort Bericht Van de Redenen Om de welcke de Heeren Burghemeesteren, Raden ende Vroetschappen der stede Rotterdam Cornelium Geselium ghetrouw Dienaer Jesu [...] : Begrepen in een seeckere Missive van de Heeren voornoemt, aen alle Vroetschappen van de Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt wtgesonden. Mitsgaders [...] / [Cornelivs Geselivs, Bedienaer des Evangeliums vande Kruyskercke van Rotterdam]. [S.l.] : [S.n.], 1612