Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Raedtslagh : Jegelick doet geern wat. Naer dat Discourssen ende verscheyden Droomen op den handel vanden Vrede in Nederlant zijn uytgheghaen, zoo hebbe ick, my in eenicheyt vindende ... soude connen raden wat in Spaengien tusschen den Coninck ende Monick omgaet, ende my is ten lesten inden zin ghecomen tghene hier volcht / [Yemant Adams]
AuthorMiddelgeest, Simon van
Published[S.l.] : [S.n.], 1607
Description8 ungezählte Seiten ; 4
Annotation
In Fraktur
Annotation
Titel ist Kopftitel
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1423
Tiele: "Blauwboekjes voor en tegen het Bestand". - KBNL: "Aan het eind ondertekend: Yemant Adams (i.e. pseudoniem van Simon van Middelgeest).Ook o.d.t.: Discours of t'samensprekinghe tusschen den coning van Spaengien ende Ian Neyen, vanden vrede-handel der Vereenichde Nederlanden, en Droom oft t'samensprekinge tusschen den Coninck van Spaengien ende Ian Ney, vanden vrede-handel"
Bibl. ReferenceKnuttel 1423 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,655 ; STCN 860075028
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404708 
Files
Raedtslagh [2.47 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0