Title / Description
Raedtslagh : Jegelick doet geern wat. Naer dat Discourssen ende verscheyden Droomen op den handel vanden Vrede in Nederlant zijn uytgheghaen, zoo hebbe ick, my in eenicheyt [...] / [Yemant Adams]. [S.l.] : [S.n.], 1607