Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Raedtsel : JEghelijck doet geern wat Naer dat Discourssen ende verscheyden Droomen op den handel vanden Vrede in Neder-landt zijn uytgheghaen: soo hebbe ick my in eenicheydt vindende, ... soude connen raden wat in Spangien tusschen den Coninck ende den Monick omgaet, ende my is ten laetsten inden sin ghecomen t'ghene hier volcht / [Yemant Adams]
AuthorMiddelgeest, Simon van
Published[S.l.] : [S.n.], 1607
Description8 ungezählte Seiten ; 4
Annotation
In Fraktur
Annotation
Titel ist Kopftitel
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1421
Tiele: "drukfout, het voorlaatste woord op bladzijde 1 "bebben". - "Blauwboekjes voor en tegen het Bestand". - KBNL: "Aan het eind ondertekend: Yemant Adams (i.e. pseudoniem van Simon van Middelgeest).Ook o.d.t.: Discours of t'samensprekinghe tusschen den coning van Spaengien ende Ian Neyen, vanden vrede-handel der Vereenichde Nederlanden, en Droom oft t'samensprekinge tusschen den Coninck van Spaengien ende Ian Ney, vanden vrede-handel"
Unterscheidungsmerkmal: A1, Zeile 7-8: ghecomen| t'ghene
Bibl. ReferenceKnuttel 1421 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,656 ; STCN 860073483
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404693 
Files
Raedtsel [3.06 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0