Title / Description
Raedtsel : JEghelijck doet geern wat Naer dat Discourssen ende verscheyden Droomen op den handel vanden Vrede in Neder-landt zijn uytgheghaen: soo hebbe ick my in [...] / [Yemant Adams]. [S.l.] : [S.n.], 1607