Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Den Nederlandtschen Bye-corf : Waer ghy beschreven vint, al het gene dat nu uytgegaen is, op den stilstant ofte Vrede (seer nootsaeckelic om te lesen, van alle Liefhebbers des Vaderlands: waer uyt men den Spaenschen Aerdt mach leeren kennen, omme altijt op syn hoede te wesen) beghinnende in Mey 1607. ende noch en hebben wy het eynde niet. Ende is ghestelt op een t'Samen-sprekinge, tusschen een Vlaming ende Hollander. Noch is hier by ghevoecht, een Ghedicht ter eeren des beghonnen Peys, tusschen Philippum den derden van dien Name Coninck van Spaegnien, etc. Ende De Edele Groot-moghende Heeren Staten Generael vande gheunieerde Provintien. Beschermt ons Heere
ParticipantsMiddelgeest, Simon van
Published[S.l.] : [S.n.], 1608
Description8 ungezählte Seiten ; 4
Annotation
Teilweise in Fraktur
Annotation
UB Gent: "Van Middelgeest, Simon, schrijft ook onder het pseudoniem Yemant Adams, 1608-1646".
Knuttel online: "Published as preliminary to several publications on the Twelve years' truce".
Tiele: "De woorden "Nederlandtschen Bye-corf" op één regel. Derde uitgave". "Het strekt ten titel en inleiding op een verzameling, van omstreeks 30-40 stukken over de vrede, die reeds vroeger, merendeels in 1607-1608 verschenen waren ...". "De samenspraak is een register op de verzameling".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1476
Enthält außerdem: Ghedicht: Ter eeren des beghonnen Peys, tusschen Philippum den derden van dien Name Coninck van Spaegnien, &c. Ende De Edele, Groot-moghende Heeren Staten generael der gheunieerde Provintien / Ghemaeckt door een Lief-hebber der vrije Conste. [unterzeichnet: Iemant Adams].
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Int Jaer sesthien hondert en acht, Jeghelijck nae een goede Vrede wacht.
Bibl. ReferenceKnuttel 1476 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,686 ; STCN 860820858
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404637 
Files
Den Nederlandtschen Bye-corf [2.91 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0