Title / Description
Den Nederlandtschen Bye-corf : Waer ghy beschreven vint, al het gene dat nu uytgegaen is, op den stilstant ofte Vrede (seer nootsaeckelic om te lesen, van alle Liefhebbers des Vaderlands: [...]. [S.l.] : [S.n.], 1608