Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Copie Vande Belijdenisse ende Sententie Capitael van Cornelis de Hoogh : Waer inne ghespeurt werden de aenslaghen ende middelen, welcke den Koninc van Spaengien tot verscheyden tijden ghebruyckt heeft, omme door verraderije, seditie ende oproer des Landen te brengen onder syn absoluyt ghewelt. Allen oprechten Lief-hebbers ende Yveraers der Nederlandtscher Vrijheyt tot waerschouwinghe
Published[S.l.] : [S.n.], 1608
Description8 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Issued by the Hof van Holland 29-03-1583.
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1488
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt int Jaer onses Heeren M.D.C.VIII.
Cornelis de Hooghe (1541-1583), cartograaf. Leidde 1581-1583 een tegenopstand. De eerste contemporaine beschrijving van Cornelis de Hooghe stamt uit 1608, toen velen zich afvroegen of men een bestand met de Spanjaarden moest sluiten. Om te waarschuwen tegen een overhaaste vrede werd het volledige doodsvonnis van Cornelis de Hooghe uit 1583 als anoniem pamflet uitgegeven, in hetzelfde jaar gevolgd door een tweede druk.
Bibl. ReferenceKnuttel 1488 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,697 ; STCN 86018272X
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404608 
Files
Copie Vande Belijdenisse ende Sententie Capitael van Cornelis de Hoogh [2.65 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0