Title / Description
Copie Vande Belijdenisse ende Sententie Capitael van Cornelis de Hoogh : Waer inne ghespeurt werden de aenslaghen ende middelen, welcke den Koninc van Spaengien tot verscheyden tijden ghebruyckt heeft, omme door verraderije, [...]. [S.l.] : [S.n.], 1608