Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Corte Antwoord', Op sekere Balade, ghemaeckt by eenen Quidam der Pauscher zijde, welcken sijnen Naeme begrijpt in dese twee naevolgende Letteren, I.H. : Om dat Spignola in Vrieslandt sou krijghen victory, So heeft hy gheoffert in een Cappelle present: Dit brengt ons desen I. H. in memory: ... haer Afgoderijen kent
PublishedDelf : Andriesz, 1607
Description8 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette Kopf
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "De Ballade van de Quidam, waarin Spinola's overwinningen in 1606 bezongen worden, gaat in dit stuk het antwoord (in 16 koepletten) vooraf".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1359
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Delf, Ghedruct by Ian Andriesz. woonende aen't Marct-velt, in't vergulden A,B,C.
Enthält: Ghedicht, ter eeren den vromen Ridder ende krijghs-helt Marquis Spignola. - Antwoort op 't voorgaende Ghedicht.
Bibl. ReferenceKnuttel 1359 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,584 ; STCN 831499397
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404493 
Files
Corte Antwoord', Op sekere Balade, ghemaeckt by eenen Quidam der Pauscher zijde, welcken sijnen Naeme begrijpt in dese twee naevolgende Letteren, I.H. [2.66 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0