Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Bedencken, Op de Aggreatie des Conincx van Spangien : gestelt in forma van stamen-spreeckinghe tusschen Swaar-hooft ende Truert-niet [!]. Noch zijn hier-bij gevoeght, De Articulen gesloten bij den Hertoghe Alba, ende zijnen nieuwen Raadt van XII. Getranslateert uyt d'Originale Spaansche Articulen, gekregen binnen Andtwerpen, in-de Camer van Vergas, president van-den voorsz Raadt, ten Huyze van Marcus Nonius. Item;. Een Extract van woorde tot woorde, uyt een Boecxken Gedruckt in-den Jare 1576. geintituleert, Vertoogh ende Openinge, om een goede ende zalige Vrede te maken in deze Neder-Landen. In welcke de dobbelheyt ende Bloedt-dorsticheyt der Spaangiaarden ende harer Raadts-lieden klaarlijk ontdeckt werdt / Door eenen Patriot voor eenige weken t'samen gestelt, ende nu ... in't licht ghebracht
Published[S.l.] : [S.n.], 1608
Description16 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "een andere druk van Blad B, De reclame [Kustode] op blz. 9 is hier: "Sw Volkomelijck". - "Blauwboekjes voor en tegen het Bestand"
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1427
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt in den Jare onzes Heeren M.D.C.VIII.
Bibl. ReferenceKnuttel 1427 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,635 ; STCN 860085481
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404448 
Files
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0