Title / Description
Bedencken, Op de Aggreatie des Conincx van Spangien : gestelt in forma van stamen-spreeckinghe tusschen Swaar-hooft ende Truert-niet [!]. Noch zijn hier-bij gevoeght, De Articulen gesloten bij den Hertoghe [...] / Door eenen Patriot voor eenige weken t'samen gestelt, ende nu ... in't licht ghebracht. [S.l.] : [S.n.], 1608