Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Een Volcomen ontdeckinghe van de Roomsche Leere, in saecken van Conspiratie ende Rebellye, opghesocht uyt bondighe aenmerckinghe : Ende Vergadert (niet sonder bestuyringhe ende ordre vande Overicheyt van Enghelandt) uyt clare ende uyt-ghedruckte hooft-stucken ende regulen, vande Leere der Papistische Priesters ende Doctoren ; Ghetrouwelijck over-gheset uyt het Enghelsche Exemplair, ghedruckt tot London by Felix Kyngston int jaer 1605. Hier is noch by ghevoucht een naerder verclaringhe van sommighe stucken die in dit Boecxken vervatet staen / [Thomas Morton]. alles door F. V. B.
AuthorMorton, Thomas
TranslatorF. V. B.
PublishedAmstelredam : Jansz, 1609
Description40 Seiten ; 4 : Titelvignette Kreuz
Annotation
In Fraktur
Annotation
BL: "A translation of "An Exact Account of Romish Doctrine in the Case of Conspiracy and Rebellion" by Thomas Morton, successively Bishop of Chester of Lichfield and Coventry and of Durham". - Catalogus Der Bibliotheek Van de Maatschappij ...: "betreft het buskruitverraad".
Tiele: "Nadruk van 1609? Buskruid-verraad".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1329
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Eerst gedruckt in s'Graven-Haghe, By Beuckel Cornelisszoon Nieulandt. Anno 1606. ende nu Tot Amstelredam by Broer Jansz. woonende buyten Corsgen Pooort inde Nieu-stadt.
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe:
Bibl. ReferenceKnuttel 1329 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,567 ; STCN 841327076 ; Catalogus Der Bibliotheek Van de Maatschappij Der Nederlandsche Letterkunde, Sp. 834 ; Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren: F.V.B.?
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404340 
Files
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0