Titel / Beschreibung
Een Volcomen ontdeckinghe van de Roomsche Leere, in saecken van Conspiratie ende Rebellye, opghesocht uyt bondighe aenmerckinghe : Ende Vergadert (niet sonder bestuyringhe ende ordre vande Overicheyt van Enghelandt) uyt clare ende uyt-ghedruckte hooft-stucken ende regulen, vande Leere [...] / [Thomas Morton]. alles door F. V. B. Amstelredam : Jansz, 1609