Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Articulen van het Contract ende Accoort ghemaeckt tusschen Jacobus den eersten van dien Name, Coninck van Enghelandt ter eenre, Ende Philips den derden van dien Name, Coninck van Spaengnien : midtsgaders de Eerts-hertoghen Albertus ende Isabella Clara Engenia. Gemaect ende geconcludeert den xviijen. der Maent Augusti duysent ses-hondert en viere, naer den ouden stijl. Wt het Enghels in het Neder-duytsch overgheset
AuthorJakob <I., England, König>
ParticipantsPhilipp <III., Spanien, König>
PublishedLonden : Barker, 1604
Description16 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
Aus dem Lat. übers.
Annotation
Tiele: "In 33 artikelen wordt hier hetzelfde gevonden als boven [Nr. 535: "Articuli Pacis ... 1604"] in 36. De aanhef en de commissiebrieven zijn echter weggelaten. Dit stuk is opgenomen in de Byecorf van 1608". "Vrede tussen Engeland en Spanje gesloten".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1253
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Nae de Copie. Ghedruckt tot Londen, by Robert Barker. Met Privelegie.
Bibl. ReferenceKnuttel 1253 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,536 ; STCN 860138097
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404137 
Files
Articulen van het Contract ende Accoort ghemaeckt tusschen Jacobus den eersten van dien Name, Coninck van Enghelandt ter eenre, Ende Philips den derden van dien Name, Coninck van Spaengnien [4.99 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0