Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Copije van eenen Brief wt Engelandt ghesonden aen Don Bernardin Mendosa, Ambassadeur in Vranckrijck van weghen den Coninck van Spaengien, verclarende den staet van Enghelandt, contrarie die meyninghe van Don Bernardin, ende alle zijn toestanders, so wel Spaengiaerden als anderen : Desen Brief was hy ghesonden ... gheuonden in die Camer van eenen Richard Leigh, een Priester van d'oorde der oproer-saeyers, ... verraet door hem ghewrocht, ter tijt doen die Spaensche Armade in Zee was / [By William Cecil Lord Burghley]
AuthorCecil, William
RecipientMendoza, Bernardino de
TranslatorLeigh, Richard
PublishedAmstelredam : Claeszoon, 1588
Description36 ungezählte Seiten ; 4 : Druckermarke, Titeleinfassung Holzschnitt
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Achteraan enige berichten omtrent het verongelukken van schepen van de Armada". "Nederlaag en verstrooiing der Armada". - STCN: Formerly attributed to Richard Leigh.
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 840
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Eerst Ten beuele van hare Magisteyt. Ghedruckt tot Londen by J. Vautrollier, voor Richard Field. Ende nu ghedruct tot Amstelredam by Cornelis Claeszoon.
Bibl. ReferenceKnuttel 840 ; Typographia Batava 1312 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,346 ; STCN 853300569
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404020 
Files
Copije van eenen Brief wt Engelandt ghesonden aen Don Bernardin Mendosa, Ambassadeur in Vranckrijck van weghen den Coninck van Spaengien, verclarende den staet van Enghelandt, contrarie die meyninghe van Don Bernardin, ende alle zijn toestanders, so wel Spaengiaerden als anderen [10.78 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0