Title

Copije van eenen Brief wt Engelandt ghesonden aen Don Bernardin Mendosa, Ambassadeur in Vranckrijck van weghen den Coninck van Spaengien, verclarende den [...] : Desen Brief was hy ghesonden ... gheuonden in die Camer van eenen Richard Leigh, een Priester van d'oorde der oproer-saeyers, ... verraet door hem ghewrocht, [...] / [By William Cecil Lord Burghley]. Amstelredam : Claeszoon, 1588