Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Apologie oft verantwoordinge Vanden Grave van Essex, teghen de ghene die hem jaloerselick ende ten onrechten schelden als beletter des vredes ende ruste zijnes Vaderlandts : Door hemselven beschreven int Iaer 1598. ende uyt het Engelsche exemplaer (Ghedruct tot London by Richard Bradocks 1603) / [Robert Devereux 2nd Earl of Essex]. Overgheset by C. C. [i.e. Caspar Coolhaas]
AuthorEssex, Robert Devereux <Earl of>
RecipientBacon, Anthony
TranslatorCoolhaes, Caspar Jansz.
PublishedMiddelburgh : Langhenesse, 1603
Description39 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
Aus dem Engl. übers.
Annotation
Tiele: "Essex, die zeer tegen de vrede met Spanje was, had zich de vijandschap van alle vredelievenden in Engeland op de hals gehaald. Men had hem o.a. ook verweten, dat hij zich met de zaken in de Nederlanden bemoeid had ... voor hij nog meerderjarig was, maar de hoofdbeschuldiging was, dat hij alle vredehandeling tegenwerkte, wat hij in zijn Apologie uitvoerig verdedigt".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1213
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Middelbvrgh, Voor Bernaert Langhenesse, wonende op den hoeck vande Gistrate inde vier winden. 1603 - [Tiele: "gedrukt door Richard Schilders, Middelburg"]
Bibl. ReferenceKnuttel 1213 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,512 ; STCN 830847146
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-403990 
Files
Apologie oft verantwoordinge Vanden Grave van Essex, teghen de ghene die hem jaloerselick ende ten onrechten schelden als beletter des vredes ende ruste zijnes Vaderlandts [10.19 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0