Title / Description
Apologie oft verantwoordinge Vanden Grave van Essex, teghen de ghene die hem jaloerselick ende ten onrechten schelden als beletter des vredes ende ruste [...] : Door hemselven beschreven int Iaer 1598. ende uyt het Engelsche exemplaer (Ghedruct tot London by Richard Bradocks 1603) / [Robert Devereux 2nd Earl of Essex]. Overgheset by C. C. [i.e. Caspar Coolhaas]. Middelburgh : Langhenesse, 1603