Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Verantwoordinge vanden welgeboren Heere Philips Grave van Hohenloe, Arcyheere tot Langenbergh [et]c. teghens zekere Vertooch ende Remonstrancie by zijne Excie den Graue van Leycester als Gouuerneur en Capiteyn generael der vereenichden Prouincien : ghedaen aenden heeren Staten Generael der zeluer Prouincien, binnen Dordrecht den vij. Septembris lestleden ...
AuthorHohenlohe, Philipp von
PublishedLeyden : van Ravelinghien, 1587
Description36 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Geschillen tussen Leicester en de Staten van Holland".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 814
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Leyden, By Franchois van Rauelinghien, M.D.LXXXVII.
Unterscheidungsmerkmal: Titelbl. Z. 2: Heere.
Bibl. ReferenceKnuttel 814 ; Typographia Batava 5158 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,334 ; STCN 840447841
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-403939 
Files
Verantwoordinge vanden welgeboren Heere Philips Grave van Hohenloe, Arcyheere tot Langenbergh [et]c. teghens zekere Vertooch ende Remonstrancie by zijne Excie den Graue van Leycester als Gouuerneur en Capiteyn generael der vereenichden Prouincien [10.43 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0